Географик солтүстіктен Қыбла бұрышы: 246.58°.
2018 жылдың ортасы үшін Ауытқу бұрышы: 4.92°.
Компастың солтүстігі бойынша Қыбла бұрышы: 246.58 - 4.92 = 242°.
Суреттегі компастың N-S бағыты шынайы (географик) солтүстік - оңтүстік бағытын көрсетеді. Компастың стрелкасы ауытқу көлеміне қарай бұл бағытпен бұрыш жасайды. Жасыл түсті стрелка болса, қыбыла бағытын көрсетеді.